Kontingent

___________________________________________________________________________________

Kontingent for Svanekeaktørerne

Kontingentet for en person er kr. 50.-

Kontingentet for en husstand er kr. 100.-

Kontingent betales til kassereren eller til foreningens bankkonto:

Reg.nr.: 0654 kontonr.: 6610095040

Husk navn/navne ved indbetaling gennem bank!