Generalforsamlinger

___________________________________________________________________________________


GeneralforsamlingerSvaekeaktørernes generalforsamling 2022:


Fremmødte: Lars Bitsch, Orla Søborg-Madsen, Jørgen (Frederik) Frederiksen, Lars Johansen og Karin Elisabet Holm Sørensen

 

Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og tidsnok indkaldt via Facebook, hjemmeside og pr. mail til deltagere.

Grundet corona og manglende tilslutning til årets forestilling 2021, blev der ikke spillet teater.

Derfor er der ikke det store at fortælle om i beretningen:

 • Vi måtte droppe at spille teater, da vi manglede tre kvinderoller.
 • Vi får penge ind/tjener penge via Flemming Bech, der stadig udlejer vores udstyr til bla. ASA revyen. Vi takker.
 • Frem har efterlyst nøgler, vi afleverer hvad vi måtte have af nøgler til Frem.
 • Hvad gør vi fremover??? Det bliver sværere og sværere at samle nok folk ind til at spille teater….

Ideer og forslag til at afhjælpe ovenstående problematik:

 • At vi laver en arbejdsteater - weekend, som munder ud i en fremvisning af hvor man er lige på stående fod…efter en weekends arbejde….
 • At vi annoncerer efter flere og andre ideer.
 • At vi laver en publikation over teatrets historie. (Den går Orla videre med!)
 • Lars B. snakker med Elisabeth (avisen) og skriver noget og afleverer til hende.
 • Normalt eller ofte har vi haft forestilling i december måned, men måske vi skulle prøve at lægge det i foråret, som vi har prøvet tidligere. Foråret 2023!!!
 • Vores dukketeater/papirs-model-dukketeater, som Lars B. og Karin arbejder med, afholder åbent hus den 13. maj på Svanekegården. Her kan måske også møde interesserede op til at spille teaterforestillinger!
 • Karin skriver til Svanekebladet
 • Lars B. skriver til avisen.

Vi gør alt for at holde foreningens liv åbent og i gang. Vi er ikke interesserede i at lukke og slukke, selvom det er nok så svært. Vi kæmper videre. Juhuuu

Andet:

Orla har modtaget en sminkekuffert fra Aya Braid. Den er nu anbragt på loftet. Kender ikke til indholdet samt kvaliteten af indholdet.

Måske vi skulle afholde en middag for os alle sammen, hvor vi får snakket, grinet og holdt gnisten ved lige. Der stilles forslag om, engang i maj?! Karin og Lars J. stiller gerne hus til rådighed.Svanekeaktørernes årsberetning og generalforsamling 2020 – 2021:

 

Vi afholdt den årlige generalforsamling, den 5. juni, hos Lars og Karin på Reberbanevej. Mødet var lovligt indkaldt, da det blev annonceret i det sidste Svanekeblad.

Dirigent blev Lars Johansen

Referent blev Karin Elisabet Holm Sørensen

Årsberetningen/bestyrelsens beretning blev fremført af Lars Bitsch

Regnskab kan, hvis ønsket, gennemses hos kasserer Lars Johansen. Regnskabet blev godkendt.

Denne skrivelse vil udelukkende fremlægge de vigtigste punkter, berørt på mødet, men som kan være af interesse for andre.

Beretning:

Da året 2020 ikke har budt på nogen teaterforestilling, var det en rimelig hurtig og effektiv generalforsamling for de fremmødte – og også en lidt anderledes generalforsamling, netop grundet ingen forestilling.

Det må understreges, at vi er en lille sluttet skare af aktive teaterfolk, der virkelig forsøger at holde fast i det gamle teater: Svanekeaktørerne

Fremtiden for vores lille teater kræver, at vi får fat i nye folk, der sammen med alle os aktive, kan hjælpe med at spille teater. Holde teatret levende.

Vi har sidste år fået etableret en ny og spændende kontakt til en corona – strandet New Yorker Kevin Doyle. Vi har løbende haft samtaler med ham, da han meget gerne vil skrive et teaterstykke til os. I den tid han var her i Svaneke, blev han meget inspireret til at skrive og han er i gang. Vi håber på, at stykket kan blive færdigt, så vi evt. kan spille engang i løbet af foråret 2022. Men nu må vi se!!! Kevin Doyle kommer tilbage til Svaneke i september 2021.

Aktiviteten har været lav, men dog med jævnlige samtaler mellem Karin og Lars om fremtiden og for at holde ”gryden i kog”.

Vi håber på at kunne få tid til at spille et julestykke i året 2021, men det kræver folk både på scenen og bag scenen. Og at corona giver os mulighed for at kunne spille. Når alle er blevet vaccineret og restriktionerne ophæves lidt efter lidt, kan det måske lade sig gøre at få sammensat et hold. Men nu må vi se, hvad der bliver muligt.

Hvis det bliver muligt, er det et stort ønske at sætte Nøddebo Præstegård op igen.

Vi har også et stort ønske om at lave eventyrforestillinger.

Forslag:

Vi har besluttet, da der indkom et forslag om stop af kontingent, at det er frivilligt, om man vil støtte Svanekeaktørerne ved hjælp af donation.

Valg:

Både Lars Johansen og Karin Elisabet Holm Sørensen modtog genvalg til bestyrelsen.

Orla Søborg Madsen modtager også genvalg til suppleant.

Da Maja Ipsen er flyttet fra øen, skal der vælges ny. Vi spørger rundt blandt vores aktører.

Flemming Bech er stadig revisor.

Vibeke Eskesen er stadig revisorsuppleant.

FREM:

Vi påbegynder restaurering og oprydning af kostume og rekvisit – samt møbel – opbevaringen på loftet af FREM. Det skal lukkes af og der skal opsættes reoler, så kasser og den slags kan komme væk fra gulvet. Det påbegyndes omkring den 15. august 2021.

Orla indkøber lægter og den slags. Han ringer ud til alle, når tiden nærmer sig.

Interessemøde:

Vi afholder møde på Svanekegården den 14. august kl. 10.30.

Her kan alle, der har interesse i at spille teater eller være med bag scenen, komme og høre hvad Svanekeaktørerne er.

Vi glæder os til at så mange som muligt.

 

Mange teaterglade hilsner

Svanekeaktørerne ved Karin Elisabet Holm SørensenGeneralforsamling 20/6-2020 på Reberbanevej 2 hos Lars J. Og Karin S.


Dagsorden iflg vedtægter:

1. Valg af dirigent:

     Lars Bitsch dirigent og Orla Søborg-Madsen referent.

2. Bestyrelsens beretning:

     Fremlagt af Lars B. Beretning kan ses herunder.

3. Forlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse:

     Regnskabet blev forlagt af kasserer Lars Johansen og godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent:

     Kontingent blev vedtaget uændret. 50 kr pr person, 100 kr pr husstand.

5. Behandling af indkomne forslag:

     Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse:

     Lars Bitsch, Lene Kjelgaard Bech og Jørgen Frederiksen modtog genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, som vælges for 1 år ad gangen:

     Orla Søborg-Madsen modtoh genvalg og ny var Maja Ipsen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant, som vælges for 1 år ad gangen:

     Flemming Bech blev genvalgt som revisor, og Vibeke Eskesen blev genvalgt som revisor suppleant.

9. Eventuelt:

     Der blev drøftet lidt forskelligt, især om næste opførelse. Det blev besluttet at bestyrelsen mødes i nærmeste fremtid

     for at vedtage om, hvad og hvornår, der evt skal opføres næste stykke.


Bestyrelsens beretning 2020:


Årets stykke i 2019 hed Petras Jul.

Vi havde 6 forestillinger på Svanekegaarden (SG) i december, med et salg på ca 50%

og et overskud på ca 5000,-

Ikke vildt imponerende, men heller ikke katastrofalt. Vi holder udgifterne nede i disse år.

Formanden skrev stykket, scenen er minimalistisk, kostumerne har vi selv

og udgifterne til reklame er sparsom.

Dertil kommer en yderst rimelig udgift til i forbindelse med prøver og forestillinger til SG.

Vi sluttede forløbet af med en middag hos Karin og Lars, der gavmildt stillede hus til rådighed.

Prøveforløbet startede i juni med læseprøve og blev genoptaget efter ferien i august.

Derefter var der prøve hver lørdag på SG fra 10 - 12.

I coronatiden skrev SG at de havde det svært, så vi sendte Mie 1000,- som vores beskedne bidrag.

Loftet i FREM har i mange år været vores dårlige samvittighed.

Nu har vi takket være Orla kommet i gang med oprydningen.

Tøjet er kommet væk fra gulvet, og der skal sættes hønsenet op, så vi får lukket området af.

I de senere år har vi haft forestilling med nogle års mellemrum vekslende med cabareten, og vi har haft fortedstillinger

i troen på, at folk strømmede til teater under de forhold. Mit mange andre ideer og muligheder er velkomne.

Lars Bitsch forslår Nøddebo i december. Den spillede vi sidst i 2008.

Men forslag modtages med tak, ligesom nye instruktører, formænd og mefdlemmer er mere end velkomne.Generalforsamlingen 30/3-2017 kl 19 hos Lars


ad 3: regnskab godkendt

ad 4: kontingent uændret

ad 6, 7 og 8: genvalg

ad 9: fastlæggelse af ejerskab af vores nøgler til Frem, næste produktion julen 2018


Herunder er formandens beretning for 2016:


Efter et års udsættelse, fik vi i dec 2016 opført vores Niels Peters Jul.

6 forestillinger fra 2 til 11 dec for tilfredsstillende fyldte huse.

Der var også råbt højt reklamemæssigt i år med plakater på vejene på hele øen, tv, Facebook og avis.

Der skal virkelig arbejdes med den side af teaterlivet nu om stunder, hvis nogen skal opdage vores eksistens og føle behov for at komme og se hvad vi laver. Måske er der andre måder at gøre det på, måske vil nogen tage sig af det, måske skal vi endnu tidligere ud på nye måder.


Jeg synes, vi hører til på Svanekegaarden og det synes Mie også, vi bliver omtalt som deres "husteater". Stedet er rart og pænt og vi får en god behandling, og salen har en størrelse der passer til vores formål i disse år. Vi har tidligere spillet på Rønne Theater, men dels er det for dyrt efter vores smag, og dels synes jeg vi hører til i Svaneke.

Fordelen kunne være at blive omtalt længere fremme i Tidende, måske på forsiden som andre der spiller på Rønne Theater; som det er nu, er vi bare lidt lokalt amatørnoget på Østlandet, der omtales lokalt. Dette ikke ment surt, men som kommentar til, hvordan vores lille ø fungerer.


Planen er, at jeg skal komme med et nyt stykke til julen 2018. Jeg er ikke begyndt og ideer modtages meget gerne. Jeg forestiller mig at starte med en novelle og gå videre derfra. Jeg har lidt spredte ting og tanker liggende, men det skulle gerne snart samle sig. Teksten skal ligge færdig næste forår så vi kan begynde sommeren 18. Mie har allerede skrevet os i Svanekegaardens kalender med lørdage kl 10 i salen, og vi har rykket selve projektet en uge nærmere jul over 3 weekender. Jeg synes det her vedrører julen, og vil folk se det kommer de nok selvom de har nok så travlt tæt på ræset og julekalendernes kulmination. Fredag skal måske erstattes af en hverdag.


Endnu en gang tak til Kaare for vores nye hjemmeside, som vi jo ikke fik brugt i øvesammenhæng da det egentlig var mest praktisk at skrive på mail. Jeg håber at du Kaare vil tilse den løbende og sørge for den er aktuel. Samtidig er den også vores hukommelse.

Det der med æresmedlemmer er måske til fortidigt og bør fjernes.

Skulle nogen sidde med ideer og forslag til foreningens fremtid, skal man ikke holde sig tilbage. Vi kommer ihvertfald til at mangle en kasserer og webmaster i løbet af de næste 2 år.


Lars Bitsch, formand

______________________________________________________________________________________


Referat af generalforsamlingen den 30. marts 2016


Dagsorden:


1.    Valg af dirigent og referent


Da der kun var fremmødt 3 medlemmer: Lars B. Frederik og Kaare, klarede vi generalforsamlingen uden dirigent.


2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år


Lars aflagde bestyrelsens beretning:


Det har været et stille år i foreningen.

Opførelsen af Niels Peters Jul måtte udskydes et år pga sygdom, men nu kører det forhåbentlig.

Vi planlægger opførelser i de to første weekender i december.


Måske har det været meget godt med en pause, så spiller vi ikke samtidig med Klak og cabareten i Svaneke.


Foreningens indtægter ligger som ofte før i forbindelse med Flemmings lysindsats, som oftest i Allinge. Tak for det Flemming!


Også Kaare skal have en stor tak, da han har stået for fornyelse af vores hjemmeside. Den skulle nu være nemmere at håndtere.


3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse


Kaare fremlagde det reviderede regnskab, regnskabet var som de forige år præget af den manglende aktivitet,

så det var kun indtægterne fra Flemmings indsats på udlejnings området, der gjorde at vi kom ud med et hæderligt

resultat.

Regnskabet blev godkendt-


4.    Fastsættelse af kontingent


Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, vedtaget.


5.    Behandling af indkomne forslag


Der var ikke indkommet nogen forslag.


6.    Valg af bestyrelse


På valg var formanden Lars Bitsch, sekretæren Lene Kjelgaard Bech og bestyrelsesmedlem Jørgen Frederiksen,

Alle tre modtog genvalg og blev genvalgt


7.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, som vælges for 1 år ad gangen


Suppleanterne Lars Johansen og Lis Basse blev genvalgt


8.    Valg af revisor og revisorsuppleant, som vælges for 1 år ad gangen


Revisor Flemming Bech og revisorsuppleant Vibeke Eskesen blev genvalgt


9.    Eventuelt


Under eventuelt fortalte Lars lidt om den kommende forestilling, der skal opføres på Svanekegaarden de 2 første

weekend i december 2016.Referat af generalforsamlingen 26/03 15

 

Punkt 1

Vi klarede os uden dirigent. Lars blev referent

 

Punkt 2

Beretningen:


Svak har, skønt der ikke har været megen aktivitet i 14/15, alligevel fået en forestilling på cv'et for 2014, idet en gruppe udenfor foreningen satte En nat med John Mogensen op. Flemming krævede at det skulle være i Svaks navn hvis han skulle være med, og sådan blev det.


Vi vil dog sætte stykke op i dette år idet vi har vedtaget mit julestykke Niels Peters jul.


Det starter vi på i efteråret og har allerede aftale med Svanekegaarden og optræder i deres program. 


Vi har vedtaget at slutte vores engagement på Frem og at rydde loftet. Vi skal dog lige finde ud af om Flemmings rum kan undværes.

 

Punkt 3

Kaare fremlagde det reviderede regnskab, der godkendtes

 

Punkt 4

Kontingentet er uforandret

 

Punkt 5

Ingen forslag

 

Punkt 6

Genvalg

 

Punkt 7

Genvalg

 

Punkt 8

Genvalg

 

Punkt 9

Vi diskuterede Svak fremtid, men ser tiden an frem til julestykket


Generalforsamling 26. marts 2014 på Svanekegaarden


1. Lars Johansen blev valgt til dirigent


2. Bestyrelsens beretning


Punktet hedder bestyrelsens beretning, men har vel altid fungeret som formandens beretning.

Bestyrelsen kunne derfor skrive denne tekst og skal måske også gøre det fremover, men denne gang bliver det altså igen formanden.


Vi fik igen i år lavet en produktion: Jul i det gamle Trykkeri.

Og fik altså igen i år lavet et stykke, hvor mange børn medvirkede.

Hensigten var at lave et stykke der skulle være oplæg til julen i Svaneke, ikke et børnestykke, og det budskab gik slet ikke ind hos publikum, der svigtede vores gode intentioner.


Hvilket repertoire vi i de kommende år skal møde vores publikum med er efterhånden svært at give et gæt på.

Men jeg synes vi skal have flere voksne med og finde noget underholdende der henvender sig til de mere modne (Mød mig på Cassiopeia, Svend, Knud og Valdemar, Den grønne Elevator), og indstille vores budgetter på  spare teater og lavbudget.


Som noget nyt spillede vi på Svanekegaarden.


Scenemæssigt er forholdene naturligvis ganske anderledes end på Frem, men til gengæld er rammerne i alle andre forhold meget bedre: stedet er velholdt, rummet mere passende til vores brug, der er god og effektiv hjælp fra personalet, og tonen på stedet er venlig.


Det har været en rar og ny oplevelse at føle sig velkommen et sted.

Stor tak til Svanekegaarden for samarbejdet, som jeg føler også Svanekegaarden var glad og tilfreds med. Stor tak til Mie, Steffen og Gudny for støtten i hele perioden.


Personlig er jeg i vildrede med, hvad jeg og vi går og laver.


Jeg husker fortidens begejstring hos mig selv og vel også hos de spillere, vi også dengang havde besvær med at samle. Vi ville noget stort og satte os selv på spil. Vi lavede produktioner langt ud over, hvad man ville tro kunne lade sig gøre i en lille by som vores. Der var begejstring, sikkert en ungdommelig en af slagsen, alt var muligt. Og bagefter blev der, og bliver der stadig snakket om de forestillinger, vi havde lavet.


Når gamle Svak-ere mødes den dag i dag, lyder det hurtigt: husker du.../det var tider.../vi var gode...

Det element er borte, vi sætter forestillinger op, vi ved hvordan man gør, og vi har ikke rigtig noget på højkant.


Vi er fornuftige, praktiske og gode til at planlægge.

Og det er da godt.

Rigtig godt.


Men hvor er galskaben, som også hører scenen til, henne?

Vi mangler for alvor ny luft, nye tanker, ny begejstring.


Vi opfører os som en bridgeklub, der starter en ny sæson, og måske er det derfor publikum ikke har tid til vores produktioner.


3. Kaare gennemgik regnskab, der løber rundt takket vores udlejning af lys

4. Kontingent uændret 50 kr. 100 for husstand


5. til 7. Alle modtog genvalg

8. Foreningens repertoire blev diskuteret, men ingenting fast vedtaget


Tak for kage til Karin!SVAKs bestyrelsesberetning til generalforsamlingen marts 2013

 

Vi fik ikke lavet teater i 2012. Der var ellers planer om et 20 års jubilæum på Skatteøen, men instruktøren hoppede fra i sidste øjeblik, og vi havde ingenting at sætte i stedet, så vi valgte at stoppe op og nytænke, hvad vi vil med foreningen.


Der har været mange tanker fremme, bl.a. syngsammenaftener eller at vi satte en aften sammen med en speciel forfatter/kom- ponist som tema.


Aktuelt har jeg tænkt på, at vi skulle lave en ting til julen 2013 evt. på Svanekegaarden.

En rigtig juleforestilling med et begrænset antal opførelser i julemåneden. Vi har svært ved at fylde Frem for tiden, og Svanekegaarden har den rigtige størrelse og gode faciliteter. Men mere om det senere.


På længere sigt har vi taget hul på planer om at lave teater i parken i en nybygget pavillon ovenpå springvandskummen. I sidste nummer af Svanekebladet introducerede jeg ideen med tegning af Hardy Thorlund. Vi er ikke ganske enige om projektets udformning. Hardy vil lave en decideret teaterbygning og fælde træer og fjerne græs.

Jeg vil lade alt være som det er og dertil sætte en flot pavillon op som er til helårsbrug. Andre kunne have glæde af pavillonen, hvem ved, men vigtigst er det, at den er smuk og højner synet af en iøvrigt sød lille park.

Måske er det realistisk at forestille sig den første forestilling på stedet i 2015.


Vores forhold til FREM er uforandret. Vi har ikke hørt fra dens bestyrelse, siden vi udvandrede, så vi må gå ud fra, at den synes at være i sin gode ret til sine dispositioner på loftet, som førte til bruddet.

Med hensyn til loftet, vil vi gøre vores område færdig til foråret, dvs spærre vores område af, så vi har tingene i fred, og så sende regningen til Frem. Jeg tror ikke, vi skal forvente at få samme hjælp, som stedets øvrige brugere i den sammenhæng.

Selvom vi planlægger teatervirksomhed udenfor Frem, har vi i øvrigt stadig brug for faciliteterne på loftet til vores ting, så vi vil fortsætte vores medlemskab.


Vi har en lille gruppe folk, der sørger for at vores hjemmeside er opdateret. Tak til dem.


Orla passer sit hjørne, når han har tid. Også tak til ham.


SVAK har aldrig været en forening med et buldrende liv udenfor aktivitetsperioderne, men vi holder da foreningen i live ved vores regelmæssige bestyrelsesmøder ca. hver måned året rundt.

Det lykkes os også de fleste år at lave en forestilling.


Nye begejstrede medlemmer og nye ideer vil være meget velkomne.


Afslutningsvis skal vi være opmærksomme på, at vi som forening blev skabt i nov. 1983, vi har altså 30 års jubilæum i år. Hvad skal vi gøre i den anledning? Ideer efterlyses.


Lars Bitsch

formand