Kontingent


___________________________________________________________________________________

Kontingent for Svanekeaktørerne

 

Kontingentet for en person er kr. 50.-

 

Kontingentet for en husstand er kr. 100.-

 

Kontingent betales til kassereren eller til foreningens bankkonto:

 

Reg.nr.: 0654 kontonr.: 6610095040

 

Husk navn/navne ved indbetaling gennem bank!